Bilang pagtugon sa hamon ng pagbasa, matagumpay na naiconvert ng Talugtug West Central School ang kanilang tambakan ng basura sa pagiging isang Reading Village.

Credits to PSDS Jay Lagasca, SP III Myrna Bautista, and Talugtug West CS Faculty and Staff