Pagsasanay para sa mga bagong punongguro tumuntong na sa ika-apat taon.

Nasa ikatlong taon na ng implementasyon ang programa ng SDO Nueva Ecija Leaders’ Academy para sa mga bagong punongguro.