Assuring Client Satisfaction through Efficient Government Processes

Ricomar G. Sindanum, Administrative Assistant III-Personnel Unit With the government’s effort to increase productivity among its agencies under the executive branch, the national government issued Executive Order no. 605, s. 2007 provides guidelines that mandate government agencies to establish a Quality Management System (QMS), which must be certified by an accrediting body. This order has continue reading : Assuring Client Satisfaction through Efficient Government Processes

Philippine Politics and Governance bilang isang Core Subject sa Senior High School:Isang Pangangailangan

Bernard C. Ramos Teacher II Matapos ang makasaysayang halalang pang barangay at Sangguniang kabataan noong ika-14 ng Mayo 2018, muli na namang binigyang diin  ang kahalagahan ng partisipasyon ng kabataan sa Pamahalaan. Makalipas ang limang taon na wala tayong halal na opisyal ng Sangguniang kabataan, matapos itong suspindihin sa bisa ng Batas Republika Blg. 10632 continue reading : Philippine Politics and Governance bilang isang Core Subject sa Senior High School:Isang Pangangailangan

Implikasyon ng Integrasyong Interdisiplinaryo sa Proseso ng Pagtuturo at Pagkatuto

Bernard Castillo Ramos Teacher III Noong pumasok  ang taong panuruan 2018-2019, ang lahat ng tagapamuno ng paaralan at mga koordineytor ng RPMS ay nagkaroon ng pagsasanay hinggil sa mga pagbabagong magaganap sa pagmamarka sa “performance” ng isang guro. Pagkatapos ng naturang pagsasanay ay agad itong  tinalakay sa mga guro sa pamamagitan ng isang In service continue reading : Implikasyon ng Integrasyong Interdisiplinaryo sa Proseso ng Pagtuturo at Pagkatuto